איי מקס - amax   SMS

הזמנת חבילות SMS

מחיר של 2 אג ליחידה

שם הארגון
כמות SMS להזמנה 10000 יח' מינימום
שם המזמין
טלפון המזמין
דואר אלקטרוני
אופן תשלום