העמותה לקידום החינוך לוגו

לאורך כל הדרך - שווה צפייה


לאורך כל הדרך

אפשרויות תרומה: אשראי 

לתרומה

העמותה לקידום החינוך בת"א יפו

infoheb@jaffainst.co.il

 טלפון: 972-3-683-2626+

רח' תל גיבורים  5

בנין בית טפר, קומה 3

תל אביב -יפו

6810519