העמותה לקידום החינוך לוגו

חברים יקרים שלום וברכה,


בימים אלו העמותה ממשיכה ביתר שאת לתת מענה היקפי במגוון דרכים למען עם ישראל .

אנו מלאי תקווה לימים טובים יותר.

ליבנו עם משפחות הנופלים.


ומתפללים לשלום לוחמינו ולשלומם של כלל החטופים.

בברכת" עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן".


צוות העמותה


מצ"ב סרטון "סיפורו של יום" הממחיש איך עובר על צוות העמותה יום ממוצע בתקופת מלחמת חרבות ברזל.


A Day in Jaffa Institute’s HQ ~ סיפורו של יום

אפשרויות תרומה: אשראי 

לתרומה

העמותה לקידום החינוך בת"א יפו

infoheb@jaffainst.co.il

 טלפון: 972-3-683-2626+

רח' תל גיבורים  5

בנין בית טפר, קומה 3

תל אביב -יפו

6810519