הנפקת אישור חברות לחברי שח"ם, ארגון השחקנים בישראל (ע"ר)


כולל ספרת ביקורת  - 


.