הנפקת אישור חברות לחברי שח"ם
ארגון השחקנים והשחקניות בישראל (ע"ר)


כולל ספרת ביקורת  - 


.