.

טופס בקשת חברות


אנא שימו לב כי תעריף סטודנט מיועד לסטודנט לתואר שני בלבד.


אם עדיין אין ברשותך את תעודת הרישום בפנקס הפסיכולוגים, משום שטרם הגשת את עבוד>ת הגמר
אך סיימת את כל חובותיך הלימודיות לתואר שני בפסיכולוגיה תוכל/י להירשם כחבר שלא מן המניין
בצירוף אישור על סיום חובותיך השמיעתיות לתואר שני.

פרטים אישיים


הערה חשובה! אשורך לסעיף זה מאפשר לשלוח לך מידעון חודשי ומידע מקצועי
נוסף החשוב לפסיכולוגים. מוצע להשאיר את הסימון על כן
(כלומר, לא לשנות את המסומן כעת).

 

השכלה

B.A. .א
M.A. .ב
Ph.D. .ג
 • אם הנך בעל/ת תואר PHD או פרופסור נא לצרף צילום תעודה. (גודל הקובץ עד 4 מגה)
  צרוף תעודה

 

תעודות

יש לצרף צילום אישור מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה לקבלת תואר שני בפסיכולוגיה על היותך סטודנט/ית בשנה השנייה לתואר שני בפסיכולוגיה.

(גודל הקובץ עד 4 מגה)
צרוף האישור
 • נא לצרף צילום של תעודת הרישום בפנקס הפסיכולוגים, או צילום תעודה אקדמית של תואר שני לפחות או שווה ערך בפסיכולוגיה. (גודל הקובץ עד 4 מגה)
  צרוף תעודה
 • אם הנך מומחה נא לסמן תחום אחד או יותר ולצרף תעודה/ות.  (גודל הקובץ עד 4 מגה)
     
      צרוף התעודה
  צרוף התעודה
  צרוף התעודה
  צרוף התעודה
 • אם הנך מדריך נא לסמן תחום אחד או יותר ולצרף תעודה/ות.   (גודל הקובץ עד 4 מגה)
     
    


  צרוף התעודה
  צרוף התעודה
  צרוף התעודה
  צרוף התעודה
 • אם הנך מתמחה נא לציין תחום ההתמחות     ולצרף אישור ממקום ההתמחות. (גודל הקובץ עד 4 מגה)
     
    

  צרוף האישור
  צרוף האישור
 • אם הינך בעל/ת רשיון להפנוזה - נא לצרף אישור (גודל הקובץ עד 4 מגה)
  צרוף האישור
 • מי שמעוניין להירשם כחבר שלא מן המניין , נא לצרף צילום של אישור על סיום כל החובות הלימודיות לתואר שני בפסיכולוגיה. (גודל הקובץ עד 4 מגה)
  צרוף האישור
 • אם הינך מעונין/נת בהנפקת כרטיס חבר יש לצרף תמונת פספורט ברזולציה גבוהה (סרוקה ולא צילום של התמונה) – בפורמט JPEG/JPG (גודל הקובץ עד 4 מגה)
  צרוף תמונה
 • השימוש בכרטיס חבר הינו לצורך ייצוגי ולצורך הוכחת חברות במקרים מסוימים כגון: בעת קניית תווי שי כפעמיים בשנה (ע"פ פרסום מוקדם בדיוור של הפ"י). משלוח התמונה נתון לשיקולך ואינו מוגבל בזמן.
 • המידע המסומן יפורסם באלפון של הההסתדרות - יש לבטל סימון מהפריטים שתרצו להסתיר
  לידיעתכם- ההופעה באלפון באתר הסתדרות הפסיכולוגים שמורה לפסיכולוגים המופיעים בפנקס הפסיכולוגים בלבד.בהתאם לתקנון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל סעיף 33 ב': "אני מצהיר/ה כי ידועים לי התקנון של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל וקוד האתיקה של הפסיכולוגים בישראל, ואני מתחייב/ת למלא אחריהם".